Het Kolkersveld en ’t Kolkershoes ons clubgebouw zijn gelegen aan de Beerninksweg 1A te Overdinkel.

Wij spelen met 6 Senioren teams en 2 Dames teams. Trainingen voor de leden worden gehouden op Zaterdagmiddag om 14:00 uur. Tevens zijn er ook trainingen op de maandag- en woendagmiddag. Jaarlijks vinden ook altijd vaste wedstrijden plaats zoals de Drielandzuil en de Torenplaquette. Dit zijn traditionele wedstrijden die al jaren plaatsvinden bij K.V. Kolkersveld losser.

Bij het klootschieten moet de kloot (een houten bal verzwaard met lood) onderhands, met kracht, geworpen worden over een zo groot mogelijke afstand. De worp (het schot) geschiedt bij voorkeur vanuit een aanloop. De kloot dient de hand verlaten te hebben voordat de schutter de startlijn (meestal gemarkeerd door een stok of lat) heeft gepasseerd. Hierop wordt toegezien door een scheidsrechter(de stoklegger).

De sport kan zowel individueel als in team verband worden beoefend.

K.V. Kolkersveld Losser vindt het belangrijk dat iedereen lekker kan sporten en daarom ben je van harte welkom op de banen van het Kolkersveld.

Klootschietvereniging Kolkersveld Losser
Bekijk alle berichten van: