Waarom

Uw privacy en de AVG wet wordt door ons voluit gerespecteerd. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij bij inschrijving echter wel een aantal persoonsgegevens van u nodig.

Welke gegevens worden verzameld?

Op ons inschrijfformulier van deelnemers wordt verzocht om contactgegevens te verstrekken (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, plaats, geboortedatum).
Het inschrijfformulier van de aanbieder vraagt om de naam van de aanbieder, naam contactpersoon en Emailadres.
Wij gebruiken de door u verstrekte informatie verstrekte uitsluitend voor interne administratieve doeleinden en om aanbieders de kans te geven, indien nodig in contact met u te treden.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behalve zoals hiervoor beschreven.

Uw rechten

Indien u de door u verstrekte gegevens eerder verwijderd wilt zien uit onze database, kunt u daarover een mailtje sturen naar

Alle persoonsgegevens worden 1 jaar door ons bewaard, waarna ze verwijderd zullen worden.
Zie ook de Algemene voorwaarden