Corona(maatregelen) en sport

Er zijn versoepelde maatregelen voor de buitensportaccommodaties.

De regels voor sport- en beweegaanbieders zijn op een aantal onderdelen aangescherpt.

De gemeente stelt veilig en verantwoord sporten voorop en volgt hierbij het landelijke protocol van het RIVM. Op de website van NOC*NSF vind je het protocol verantwoord sporten.
In de meest actuele noodverordening opgesteld door Veiligheidsregio Twente (VRT) staat uitgelegd wat de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn.

Kijk voor meer info op www.nocnsf.nl

Corona(maatregelen) en sport