Buurtsportcoaches nu Respons-trainer

In de herfstvakantie zijn in de Losserse Fakkel een aantal professionals uit de sociale sector getraind tot Respons-trainer. De gemeenten Borne en Losser hebben het initiatief genomen om professionals die werken met jeugd een scholing te bieden tot weerbaarheidstrainer. Jongerencoaches uit Losser en Borne, de buurtsportcoaches en een onderwijsassistente namen met succes deel aan de 2-daagse scholing.
Hiermee kunnen de nieuwe Respons-trainers nu weerbaarheidstrainingen geven aan kinderen t/m groep acht.

Buurtsportcoaches nu Respons-trainer