Met het programma Lekker Fit Losser zet Gemeente Losser zich in voor muziek, een gezond gewicht en voldoende beweging bij de bewoners uit Losser.

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Gemeente Losser. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gemeente Losser is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Gemeente Losser niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Iedere vorm van gebruik van de door Gemeente Losser op deze website aangeboden digitale materialen is op eigen risico.

Gemeente Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Gemeente Losser geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.