Over Lekker Fit

Vanaf 2009 is op 141 basisscholen in 15 gemeenten in Overijssel het project “Ik Lekker Fit” gestart.

Gaming, internet, compensatiegedrag,de verleiding van suikerconsumpties zijn enkele oorzaken die al jaren een nieuw straatbeeld hebben opgeleverd. De cijfers dat 1 op de 4 kinderen last heeft van teveel gewicht en motorische achterstand. Meer gym-uren en structurele aandacht voor de gezonde voeding waren de bouwstenen van dit project.

Doelstelling: Kinderen stimuleren tot een gezonde, actieve leefstijl.

Om dit doel te bereiken hebben we de samenwerking gezocht met het onderwijs en de sportverenigingen in de gemeente losser om kinderen kennis te laten maken met verschillende takken van sport. Door deze samenwerking is er een divers beweegaanbod ontstaan wat bijdraagt aan de doelstelling van “Ik Lekker Fit”.

Dit project is niet mogelijk zonder de vrijwillige inzet van de sportverenigingen in de gemeente Losser. Hiervoor willen we onze dank uitspreken richting alle betrokkenen.